Hoppa direkt till innehåll

Utbyggnad 2021


This information is also available in English, please select language from Google translate menu on top of page.

Diese Informationen sind auch in deutscher Sprache verfügbar, Bitte sprache auswählen aus Google translate Menü vom oberen Rand der Seite.

Vi erbjuder nu tjänster med kapacitet över 100Mbps.
Läs mera här.
Tätort 2021-07-06
Bredbandsutbyggnad i tätorter, större än 200 innevånare, är ej bidragsberättigad.
Återställning av återstående asfalterade ytor från 2020 års etapp kommer att åtgärdas under 2021.
Fortsatt utbyggnad hanteras som enstaka anslutningar till självkostnadspris. Om vi kan ansluta flera fastigheter i anslutning till varandra kan vi hålla samma priser som tidigare.Kontakta oss för mera information när ni vill ansluta er. Eller anmäl ert intresse här.
Landsbygd 2021-06-21
Näten i Deppis och Lauker är nu i drift!
Arvidsjaurs kommun har beviljats stödmedel för bredbandsutbyggnaden i kommunen.
Stödet är villkorat, de två viktigaste villkoren är:
1) Minst 75% av de fast boende ska ansluta sig.
2) Samtliga anslutningsavgifter, från fritidshus, fast boende, företag m.fl. ska motsvara minst 30% av kostnaden för utbyggnaden. Stödmedel är maximerat till 70%.
I många av våra områden krävs att fler fast boende och fritidshus ansluter sig för att anslutningsavgifterna ska uppgå till minst 30%.
Om inte villkoren uppfylls kan området inte byggas ut. Det innebär dels att vi inte når de uppsatta målen med utbyggnaden och dels att de beviljade stödmedlen inte kan nyttjas fullt ut och resterande stödmedel måste återlämnas.
Om ni är intresserade av bredbandsutbyggnad i ert område, vänligen skicka en anmälan via vår e-tjänst, ”Avtalsbekräftelse för anslutning till Arvidsjaurstadsnät”, som ni hittar på https-//minasidor.arvidsjaur.se under kategori Näringsliv.
Innan vi fått in bindande anmälningar från minst 75% av de fast boende påbörjas inte planering av utbyggnaden i området.
Ni som vet med er att ni redan skickat in en bindande anmälan behöver inte göra det igen.
Har ni förvärvat er fastighet de senaste fem åren och är intresserade av bredbandsanslutning vill vi att ni skickar en anmälan vi vår e-tjänst.
Anslutningsavgiften är en engångskostnad på 22 500 kr inklusive moms. Inga andra avgifter tillkommer förutom kostnaden för de abonnemang man själv tecknar. Man väljer själv tidpunkt för om och när man tecknar ett abonnemang.
Anslutningsavgiften är en engångskostnad. Inga andra avgifter tillkommer förutom kostnaden för de abonnemang man själv tecknar. Man väljer själv tidpunkt för om och när man tecknar ett abonnemang.
Anslutningsavgift
Enligt fullmäktigebeslut juli 2016 är anslutningsavgift fastställd till 18 000 kronor, exklusive moms (22 500 kronor inklusive moms). Beslutet gällde till och med 2020-12-31. Från och med i år beräknas en anslutningsavgift fram för respektive område.
I avgiften ingår anslutning till stamnät, inkoppling av fiber i fastigheten.
Det är ett engångsbelopp.
Kommunen kan ej erbjuda delbetalning eller finansiering, men ni kan vänder er till någon av de lokala bankerna för hjälp med olika finansieringslösningar.
Enstaka fastigheter som vill ansluta sig senare, efter att ett område blivit utbyggt, får betala självkostnadspris, men som minst 22 500 ink. moms.
Även fritidshus och företag kan ansluta sej, till samma pris. Alla fritidshus finns inte i kommunens register och kommer därför inte att nås av detta erbjudande. Vi är tacksamma om alla hjälper till att sprida denna information till de som inte får informationen hem i brevlådan eller som kanske vistas på annan ort under den korta period som anmälningstiden varar. Be dem i så fall kontakta Arvidsjaurstadsnät Intresseanmälan
Inkopplingsavgift
För de som redan har fiber inmonterad i huset och endast behöver en "kundenhet", är kostnaden 3000 kronor, exklusive moms (3 750 kronor inklusive moms).
Byte av kundenhet för högre kapacitet
Vill man byta sin kundenhet, för att kunna beställa tjänster med högre kapacitet än 100Mbps kostar det 2500 kronor exklusive moms (3125 kronor inklusive moms)
Fiber och tjänstefördelare inkopplad
Kontrollera att enheten har ström och på de senare modeller finns en svart knapp vid strömpluggen som ska vara intryck.
När kontrollampan lyser grönt, se bild till höger, är enheten klar att användas. Anslut en dator port 1, se bild, och starta en webbläsare. Kontrollera att rätt adress visas, högst upp till höger på sidan! Om adressen inte stämmer: vänligen felanmäl via e-post till bredband@arvidsjaur.se. I annat fall kommer du till en sida där du ombeds lämna personuppgifter mm samt beställa en tjänst och tjänsteleverantör. När det är klart kopplas tjänsten upp automatiskt inom några minuter.
 
(*) RUT/ROT avdrag kan från och med i år beviljas även för bredbandsanslutning. Det innebär att för arbete på egen mark kan man söka avdrag för. Förutsatt att företaget som utför arbetet har rätt F-skattsedel mm. Kommunen har inte den F-skattsedel som krävs, därför kan man ej göra RUT/ROT-avdrag för den kostnad som kommunen fakturerar.
OBS: RUT/ROT är avdrag - inte - bidrag, dvs tillräcklig skatteunderlag måste finnas för att avdrag ska beviljas.