Planerad utbyggnad 2018 till 2019

Områdesindelningor du i något av de områden som berörs av utbyggnad under 2017 och 2018 har du fått information samt ett bindande avtal hem i din brevlåda.
Om du saknar information eller avtalsblanketten kan du kontakta BDX på tel: 070-589 04 58 eller ladda hem dokumenten från denna hemsida, du hittar dokumenten under respektive flik: Tätorten och Landsbygden.
2018-10-25 Viktig information till alla berörda i Pjesker
Man kommer från och med nu att prioritera inblåsning av fiber fram till varje byggnad, så länge vädret tillåter, därefter påbörjas håltagning i vägg och montering av kundenheter (eftersom det arbetet kan utföras i minusgrader).
Det innebär att alla berörda MÅSTE gräva ner röret på sin egen tomt så snart som möjligt. Inblåsning av fiber kan ej utföras i rör som ligger löst på marken.
Tätort
Bredbandsutbyggnad i tätorter, större än 200 innevånare, är ej bidragsberättigad. Utbyggnad i Arvidsjaur sker under 2018 - 2019.
Det är fortfarande relativt få som anmält sig i återstående områden. Man kan fortfarande anmäla sig.

Vi kommer inte att påbörja områden 5 och 6 i år.
Landsbygd
Utbyggnad på landsbygden är bidragsberättigat och kommer endast att ske när tillräckligt stort intresse finns, d.v.s. att vi uppfyller kravet på 75% anslutningsgrad av fast boende som Jordbruksverket ställt för att bidrag ska betalas ut samt att anslutningsavgifter plus bidrag täcker de faktiska kostnaderna.
I Renträsk återstår inkoppling på regionsnätet samt installation av el. och elektronik.

I Pjesker pågår inblåsning av fiber V43-44

Förläggning av fiber mellan Renträsk och Pjesker påbörjas tidigast när marken är frusen och snötäckt.
För Järvträsks del är nu tillstånden klara.
Vi kommer INTE att påbörja schakt i Järvträsk i år. Arbetet återupptas så snart vädret tillåter, våren 2019.
Det är fortfarande för få anslutningar i flera områden - men det är inte försent att anmäla sig - Två nyheter ökar möjligheterna att uppfylla villkoren för utbyggnad! Klicka på på länken Landsbygden till höger, för mera information.

Så här går det till

Är du intresserad av att bli ansluten till stadsnätet, ett snabbt fibernät med stort tjänsteutbud, ska du skriva på det bindande avtalet så snart som möjligt. Om alla villkor uppfylls som Jordbruksverket fastställt, bl.a. att utbyggnad kan ske inom fastställd budget för området kommer utbyggnad att starta så fort som möjligt.
Anslutningsavgift
Enligt fullmäktigebeslut juli 2016 är anslutningsavgift fastställd till 18 000 kronor, exklusive moms (22 500 kronor inklusive moms).
Avgiften ska vara densamma för tätorter och landsbygd.
I avgiften ingår anslutning till stamnät, inkoppling av fiber i fastigheten.
Det är ett engångsbelopp.
Kommunen kan ej erbjuda delbetalning eller finansiering, men ni kan vänder er till någon av de lokala bankerna för hjälp med olika finansieringslösningar. Att efteransluta sig när väl området blivit utbyggt kan komma att kosta mer.
Fastighetsägaren ansvarar för att gräva och återställa på egen mark samt förlägga fiber och märkband enligt anvisningar.(*)
Även fritidshus och företag kan ansluta sej, till samma pris. Alla fritidshus finns inte i kommunens register och kommer därför inte att nås av detta erbjudande. Vi är tacksamma om alla hjälper till att sprida denna information till de som inte får informationen hem i brevlådan eller som kanske vistas på annan ort under den korta period som anmälningstiden varar. Be dem i så fall kontakta Arvidsjaurstadsnät Intresseanmälan
Inkopplingsavgift
För de som redan har fiber inmonterad i huset och endast behöver en "kundenhet", är kostnaden 3000 kronor, exklusive moms (3 750 kronor inklusive moms).
Fiber och tjänstefördelare inkopplad
När kontrollampan lyser grönt, se bild till höger, är enheten klar att användas. Anslut en dator port 1, se bild, och starta en webbläsare. Du kommer till en sida där du ombeds lämna personuppgifter mm samt beställa en tjänst och tjänsteleverantör. När det är klart kopplas tjänsten upp automatiskt inom några minuter.
 
(*) RUT/ROT avdrag kan från och med i år beviljas även för bredbandsanslutning. Det innebär att för arbete på egen mark kan man söka avdrag för. Förutsatt att företaget som utför arbetet har rätt F-skattsedel mm. Kommunen har inte den F-skattsedel som krävs, därför kan man ej göra RUT/ROT-avdrag för den kostnad som kommunen fakturerar.
fiber
Icotetra_i5800
TÄTORTEN
LANDSBYGDEN