Planerad utbyggnad 2017 till 2018

Bor du i något av de områden som berörs av utbyggnad under 2017 och 2018 kommer du att få mera information samt ett bindande avtal hem i din brevlåda, inom kort.
Vi kommer inom kort att skicka ut mera information och bindande avtal till alla som berörs av utbyggnad av bredband under perioden 2017-2018. Utbyggnad kommer endast att ske i det fall tillräckligt stort intresse finns och att vi uppfyller de krav som Jordbruksverket ställt för att bidrag ska betalas ut.

Så här går det till

Är du intresserad av att bli ansluten till stadsnätet, ett snabbt fibernät med stort tjänsteutbud, ska du skriva på det bindande avtalet så snart som möjligt. Om minst 75% av de fast boende i varje område beställer en anslutning samt att övriga villkor uppfylls som Jordbruksverket fastställt, bl.a. att utbyggnad kan ske inom fastställd budget för området, så kommer utbyggnad att påbörjas

Vad kostar det?

I ett utbyggnadsområde så kostar normalt varje anslutning 22 500 kr (inkl moms) eller 18 000 kr (exkl. moms). Det är ett engångsbelopp. Kommunen kan ej erbjuda delbetalning eller finansiering, men ni kan vänder er till någon av de lokala bankerna för hjälp med olika finansieringslösningar. Att efteransluta sig när väl området blivit utbyggt kan komma att kosta mer.
 
Även fritidshus kan ansluta sej. Tyvärr är fritidshus ej bidragsberättigade.
Alla fritidshus finns inte i kommunens register och kommer därför inte att få detta erbjudande. Vi är tacksamma om alla hjälper till att sprida denna information till de som inte får informationen hem i brevlådan eller som kanske vistas på annan ort under den korta period som anmälningstiden varar. Be dem i så fall kontakta Arvidsjaurstadsnät Intresseanmälan
fiber
TÄTORTEN
LANDSBYGDEN
#inlineditbutton