Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället
och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter. Att ansluta sig till ett ADSL abonnemang är inte längre möjligt.

Se Post och TeleStyrelsens (PTS) film om nyttan med bredband!
PTS har fått i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder för att alla ska få tillgång till minst 10Mbps. Och det ska endast kosta 5000:-. Men det är upp till den enskilde att själv ta reda på om det finns annan tillgänglig teknik, och det är den enskilde som ansöker om bidrag för detta. Se information på PTS hemsida.
Angående ytterligare 150 miljoner kronor till bredbandsutbyggnad på landsbygden
Regeringen har beslutat att rikta 150 miljoner kronor till utbyggnad av bredband i landsbygdens glesare befolkade områden. Detta sker genom ett uppdrag till Statens jordbruksverk.
Med nuvarande fördelningsmodell tillfaller 88 miljoner kronor Norrbotten.
Det är ytterligare pengar till det befintliga landsbygdsprogrammet 2014-2020.
Men, det är alltså exakt samma regler, poängberäkning etc. och ansökningsförfarande som tidigare.
Med andra ord krävs fortfarande 30 % medfinansiering (ej offentliga medel).
För att varje område ska kunna byggas ut, inom budget, krävs minst 75 % anslutningsgrad inom varje sammanhängande område. I vissa områden kan ännu högre anslutningsgrad krävas.
I korthet innebär det att förutsättningarna för de områden som Arvidsjaur redan sökt om bidrag för, inte har förändrats. De områden som inte är med i ansökan når inte upp till de krav som ställs för att erhålla bidrag.
Det är inte möjligt att förändra villkoren under pågående programperiod. Man kan till exempel inte förändra kravet på 30 % medfinansiering.
Vi undersöker möjligheten att ansöka om mer pengar utan att höja anslutningsavgiften.
All felanmälan gällande TV hänvisas till Sappas kundtjänst telefon 077-444 47 44.

Den sista september 2017 stängde Telia/Skanova ner alla stadsnätets Telestationer utom en. Det innebär att stadsnätets kunder som hade en ADSL tjänst idag tappade både sin fasta telefoni och sin internet förbindelse, och hänvisas till en mobil lösning istället. Berörda orter:
Akkavare, Auktsjaur, Järvträsk, Lauker, Hålberg, Deppis, Norrmalm, Fjällbonäs.
Glommersträsk är kvar tills vidare men kommer att avvecklas inom en snar framtid
Välj dina tjänster
Driftstatus
Ingen aktuell driftinformation just nu Ingen aktuell driftinformation just nu