Vi fiberansluter fastigheter, företag och människor till det digitala samhället och erbjuder ett brett urval av tjänster och möjligheter.
Pga rådande eldningsförbud är även allt markarbete med maskiner som kan orsaka gnistor förbjudet. Detta kommer att fördröja bredbandsutbyggnaden.

Felanmälan ska ALLTID göras till tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar för att felsöka/åtgära problem eller lämna ärendet vidare till driftsorganisationen, ni som kund ska bara behöva kontakta den tjänsteleverantör som ni har avtal med. Oavsett vad tjänsteleverantören påstår!
För mer information om nyttan av bredband. Se Post och TeleStyrelsens (PTS) film
Att ansluta sig till ett ADSL abonnemang är inte längre möjligt.
Välj dina tjänster
Aktuellt
Driftstatus