Planerad utbyggnad på landsbygden

För närvarande pågår projektering av Pjesker och Renträsk byar. Vi har nått tillräckligt hög anslutningsgrad.
Bägge byarna är stora till ytan vilket gör att kostnaderna för bredbandsutbyggnad blir höga. Trots bidragsdelen, som bevisligen inte räcker till, så arbetar vi på att hitta lösningar för att kunna genomföra utbyggnaden, senast 2018.