Så här blir du ansluten

Utbyggnad i tätorten
Vi förbereder en förtätning av det optiska fibernätet i Arvidsjaur tätort under sommaren 2017.
Mer information och Avtal för att ansluta sig kommer inom kort.
Priset för att ansluta sig är 18 500 kr. exklusive moms. 22 500 kr inklusive moms.
För att anslutningsavgiften ska täcka de faktiska kostnaderna krävs att flera hushåll inom samma spridningsområde ansluter sig samtidigt.
För dej som redan har en fiber in i fastigheten, och bara behöver installera en kundenhet: Då är kostnaden endast 3 750 kr. inklusive moms.
Klicka här för att komma till Intresseanmälan.
De orter som kvalificerat sig för bidragspengar
 Lauker Pjesker
 Järvträsk Storberg
 Hedberg Vuotner
Sjöträsk Brännberg
Framnäs Norrmalm
Fristad Rismyrheden
Lövviken  
Utbyggnad på landsbygden
Vi har tidigare ansökt om bidrag från Jordbruksverket för utbyggnad på landsbygden, enligt de regler och villkor som Jordbruksverket fastställt.
Det innebär att 70% av kostnaden täcks av bidrag och återstående 30% ska täckas av anslutningsavgiften.
 
I samband med att Vattenfall markförlägger el-ledningar i vissa områden försöker vi samordna förläggning av kanalisation (rör eller slang).
Dessa områden är:
  • Deppis - Klart 2016
  • Pjesker - Planerat under 2017
  • Auktsjaur - Planerat under 2017
I listan till höger hittar du mer information om respektive område.
Under vecka 15 kommer ett utskick till berörda fastighetsägare, med information och anslutnings- och markupplåtelseavtal. Markupplåtelseavtalet finns med för att spara tid, om situationen skulle uppstå att det blir mest fördelaktigt att utnyttja fastighetsägarnas mark för att nå alla kunder. Du hittar samma information, i listan här till höger, under rubriken Filer.
gravare
PLANERAD UTBYGGNAD 2017-2018
Här är de områden som är planerade för utbyggnad. Klicka på ditt område för att läsa mer och om hur man gör en intresseanmälan.
#inlineditbutton